Nyttige regnskapstips

Det er strenge krav til årsregnskapet for aksjeselskaper. Det er viktig at ledelsen legger vekt på at opplysningene til regnskapsføreren er à jour og korrekte.

Nyttig lesestoff: Regnskaps-ABC | DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

Aktuell: Ebok 045: Start ditt eget AS

Aktuell: Ebok 008: Økonomifallgruber i eget ASeget-as.no
R!SANGER AS
Kolstadgata 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget AS