Regnskap

MINIMUMSKRAV TIL REGNSKAPSBILAGENE

Etter regnskapsloven skal kostnader og inntekter være legitimert med nummererte og daterte bilag. Her er kravene til hva hvert eneste bilag i ditt regnskap må inneholde:

Partenes navn og adresse trengs ikke nødvendigvis oppgis hvis de lett kan identifiseres på annen måte, feks vha kundenummer.

Ved kontantsalg til forbruker trenger ikke dennes navn og adresse stå på bilaget.

Hva med bilagene i regnskapet til ditt selskap? Sjekk de 20 siste bilagene dine. Kontrollér punkt for punkt ovenfor. Er ikke bilagsarbeidet bra nok? Rydd opp tilbake i tid, og sørg for bedre rutiner fra nå av.

Husk at hvis en faktura henviser til underbilag, skal disse ligge ved regnskapet. Og husk kravet om at ethvert bilag skal gi en klar beskrivelse av varen eller tjenesten. Om du kommer i den situasjon at et bilag er mangelfullt - og det er vanskelig å skaffe annen dokumentasjon - kan du fylle ut et eget tilleggsbilag der du gir relevante opplysninger.

Ethvert regnskap bygger på bilag. Er bilagene gode, kan du ha spart deg for mye trøbbel senere.

MERK! Det er nå tillatt å oppbevare regnskapsbilag elektronisk. Det blir ikke lenger krevd at bidragene skal være på papir.

KNAPT MED TID?

Det holder ikke å føre en eller annen slags penger-ut-og-inn-oversikt og mene at du driver med noe som ligner et regnskap etter loven.

Ikke lur deg selv. Tro ikke at det er bra nok å si at «regnskapsbilagene ser jeg på i neste måned». Har du for liten tid til å gjøre det nå, har du neppe mer tid i neste måned - selv om du kanskje ønsker å tro det...

Mange med eget firma prøver å føre regnskapene selv for å spare penger. Mange oppdager at regnskapsreglene er så vanskelige at det går med uforholdsmessig mye tid, som heller kunne ha vært brukt til virksomhetens beste. Engasjér et regnskapsbyrå allerede nå hvis ikke du selv har spesielle forutsetninger for og interesse av - samt tid til - å drive med regnskapsarbeid.

MERK! Selv om andre fører regnskapet for deg, er følgende svært viktig: Du må ikke bli passiv i forhold til regnskap og regnskapstall. Spør om evt oppstillinger og begreper som du ikke skjønner. Ta kontroll også med denne delen av ditt virke som bedriftseier.

Det kan høres banalt ut, men likevel: Regnskapsbilag skal aldri flyte rundt på et kontorbord eller nede i en skuff. Sett dem konsekvent og fortløpende inn i en ringperm - hver dag. Da vet du hvor de er hen, og de forsvinner ikke.

(Utdrag fra Risangers e-bok 008 ØKONOMIFALLGRUBER I EGET AS.)

Aktuell: Ebok 045: Start ditt eget AS

Aktuell: Ebok 008: Økonomifallgruber i eget AS

eget-as.no
R!SANGER AS
Kolstadgata 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget AS