Sykepengerettigheter

Som hovedregel må du ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må tjene minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp per år for å ha rett til sykepenger.

For den som driver virksomheten sin ut fra eget AS, kan formaliteter være avgjørende for sykepengerettighetene.

Er du ansatt i eget AS, og dermed mottar lønn (som AS-et betaler arbeidsgiveravgift av), har du samme rett som andre lønnstakere: Sykepenger ut fra 100 prosent av grunnlaget (opp til 6G). De første 16 dagene dekkes av arbeidsgiveren, deretter overtar folketrygden. I tillegg har du rett på feriepenger.

MERK! Siden det er ditt eget AS som er arbeidsgiver og som dermed betaler sykepenger for de første 16 dager, går egentlig disse pengene ut fra egen lomme. Men små arbeidsgivere - som vi sier at ditt AS er i denne sammenheng - kan forsikre seg mot dette sykepengeansvaret. Snakk med trygdekontoret.

Er du registrert som ansatt, er dine sykepengerettigheter helt klare, og de reduseres ikke selv om du også har næringsinntekt. Det er arbeidsgiveren - altså evt ditt eget AS - som i tilfelle registrerer deg.

De vanlige reglene for arbeidstakere gjelder.

TIPS! Jobber du som frilanser (eventuelt for eget AS) med lønnshonorarer, altså uten å være ansatt, blir dine sykepengerettigheter redusert dersom du også er næringsdrivende (se ovenfor).

Retten til sykepenger faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Som avbrudd regnes også permisjon. Arbeidsforholdet regnes ikke som avbrutt ved opphold i arbeidet på mer enn 14 dager, dersom du har en fast turnusordning el lign.

(Utdrag fra Risangers e-bok 017 SYKEPENGER OG TRYGD FOR SMÅBEDRIFTEN. Eboka inngår også til rabattpris som en del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).

Aktuell: Ebok 045: Start ditt eget AS

Aktuell: Ebok 008: Økonomifallgruber i eget ASeget-as.no
R!SANGER AS
Kolstadgata 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget AS